วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ถ่ายทอดสด TV เสื้อแดง

ถ่ายทอดสด TV เสื้อแดง

        ถ่ายทอดสดเสื้อแดงผ่านทีวีออนไลน์  มีทั้งหมด 10 ช่องด้วยกันคือ  P&P      DNN    SHTV3    4CH     SHTV1   SHTV2     ASIA     MV5    TVOICE          


                                                                                         
                                  

วิธีรับชม  เลือกคลิกที่ที่กำลังถายทอดสดในในความเคลื่อนไหวต่างได้เลย หากสัญญานหายให้คลิกที่ช่องเดิมอีกครั้ง

เข้าดูมากที่สุด 7 วันที่ผ่านมา